Con Mónica Cubeiro debatemos sobre a convivencia entre persoas e animais de compañía en espazos públicos

TVG A Revista | Abrigar un can afeito á calor do fogar é humanizalo? protexelo da choiva tamén é humanizalo? Link